Sprawozdanie z działalności TMA za 2007 rok

Towarzystwo Miłośników Andrychowa powołano Decyzją Naczelnika Miasta Andrychowa Nr 2/76 z dnia 15.05.1976 roku. Do głównych zadań Towarzystwa należy: gromadzenie materiałów związanych z historią i stanem obecnym miasta (dokumentacje, dzieła sztuki, fotografie, narzędzia pracy, sprzęty itp.); upowszechnianie wartości kulturowych miasta drogą […]