Zapraszamy do zapoznania się z Inwentarzami oraz Indeksami części zasobu archiwaliów i eksponatów znajdujących się w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej. Inwentarze i Indeksy (osobowy, rzeczowy, geograficzny) dostępne na końcu strony.

2020

15 października TMA zakończył się trwający od marca 2020 r. projekt  „Inwentaryzacja zasobu Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach  programu „EtnoPolska”. Do zadań sześcioosobowego zespołu  pracującego nad projektem należało utworzenie ksiąg inwentarzowych w Systemie Muzealnym MONA, obejmujących wszystkie planowane do zinwentaryzowania i zewidencjonowania obiekty; identyfikacja przedmiotu i przyporządkowanie go do danej księgi inwentarzowej; dokonanie opisu (nazwa; cecha; twórca; datowanie; tworzywo; technika; wymiary; dawni właściciele i historia; miejsce przechowywania); wykonanie fotografii dokumentacyjnej i umieszczenie jej w dokumentacji.

W ramach zadania utworzono następujące księgi inwentarzowe ( w nawiasie podano liczbę eksponatów, które opracowano w ramach zadania)

TMA-E1 Wyposażenie Gospodarstwa Domowego ( 262 obiekty)

TMA-E2 Szkolnictwo (30 obiektów)

TMA-E3 Garncarstwo (141 obiektów)

TMA-E4 Krawiectwo (47 obiektów)

TMA-E5 Szewstwo (211 obiektów)

TMA-E6 Tkactwo (48 obiektów)

TMA-E9 Rymarswo (6 obiektów)

TMA-E10 Obróbka drewna (148 obiektów)

razem 893 obiekty

Inwentarze i indeksy można pobrać na dole strony.

2019

31 grudnia 2019 r. zakończyliśmy zadanie „Archiwizacja Części Zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa – Etap III” sfinansowane w 75,58% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2019” organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

W tym etapie projektu, pomyślanego jako działanie wieloletnie, pochyliliśmy się nad cennymi archiwaliami należącymi do następujących zbiorów:

 • Kolekcja rodziny Wolfów (11 jednostek archiwalnych z lat 1868–1969, materiały aktowe związane z rodziną Wolfów, Mikolaszków, Wołków, Kasperków: dokumentacja urzędowa, notatki osobiste – w tym rękopisy, dokumentacja techniczna, fotografie),
 • Kolekcja Aleksandra Zielińskiego (1 jednostka archiwalna, dokumenty urzędowe związane ze służbą wojskową w Legionach Polskich, a następnie w Wojsku Polskim i jego późniejszą działalnością w Związku Legionistów Polskich i Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej),
 • Grupa Twórców Nieprofesjonalnych „MY” (1 jednostka archiwalna, materiały fotograficzne z lat 70 – 80. XX w.; ok. 600 szt.),
 • „Pod Fabrycznym Dachem” (1 jednostka archiwalna, 11 roczników unikatowego dwutygodnika wydawanego w latach 1970–1981 początkowo przez Wytwórnię Silników Wysokoprężnych w Andrychowie później w kooperatywie z innymi zakładami produkcyjnymi/fabrykami andrychowskimi),
 • Szkoła Podstawowa nr 3 Andrychowie (1 jednostka archiwalna, album z fotografiami dotyczącymi głównie wycieczek szkolnych, prowadzony od poł. lat 50. XX w.),
 • PTTK „Ziemi Wadowickiej” przy Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie (1 jednostka archiwalna, prace na konkurs „Polska naszych dni” – 59 kilkunastostronicowych prac – często z badań terenowych – w teczkach o formacie A4 z lat 1977–1986),
 • PTTK Andoria Wytwórnia Silników Wysokoprężnych (2 jednostki archiwalne, kroniki PTTK, t. 1 1973–1977, t. 2 1978–1986).

Nad zbiorem pracowały przede wszystkim: Regina Pazdur, Daria Rusin, Maria Pytel-Skrzypiec.

2018

31 grudnia 2018 r. dobiegło końca  zadanie „Archiwizacja części zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa – Etap 2”. Zadanie zostanie sfinansowane w 71,24 % ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II”.


W wyniku realizacji projektu materiały archiwalne tworzące następujące zespoły/zbiory zostały zewidencjonowane i opracowane w Systemie Muzealnym MONA

 • II wojna światowa (4 jednostki archiwalne zawierające materiały aktowe, w tym unikatową listę mężczyzn wyznania mojżeszowego pochodzących z Andrychowa i okolic, zdolnych do pracy oraz kolekcję Tadeusza Wolfa),
 • Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Andrychów (2 jednostki archiwalne zawierające materiały aktowe i fotograficzne z OSP z terenu gminy),
 •  Zakładowy Dom Kultury przy Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie (4 jednostki archiwalne, w tym kolekcja Elżbiety Srebro, zawierające archiwalia dokumentujące działalność ZDK, materiały aktowe i fotograficzne),
 • Dom Kultury Dzieci i Młodzieży (8 jednostek, materiały aktowe i fotograficzne związane z działalnością instytucji, zły stan fizyczny).

Nad zbiorem pracowały przede wszystkim: Regina Pazdur, Daria Rusin, Maria Pytel-Skrzypiec.
Szczegółowe informacje na temat jednostek opracowanych w ramach projektu znajdują się w Inwentarzach.


2017

 31 grudnia  2017  r, dobiegło końca trwające od lipca 2017 r. zadanie „Archiwizacja Części Zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa – Etap I”, realizowane przez Towarzystwo Miłośników Andrychowa (TMA), a sfinansowane w 70,77 % ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017”,organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Realizacja projektu umożliwiła zewidencjonowanie i opracowanie części zasobu archiwalnego znajdującego się w posiadaniu TMA.

W wyniku realizacji projektu zewidencjonowane i opracowane zostały materiały archiwalne tworzące następujące zespoły/zbiory:

 • Cech krawiecki (1 jednostka archiwalna, materiały aktowe dokumentujące działalność cechu);
 • Cech tkacki (2 jednostki, materiały aktowe dokumentujące działalność cechu i jego członków);
 • Cech garncarski (1 jednostka, materiały aktowe dokumentujące działalność cechu i jego członków);
 • Cech szewski (1 jednostka, materiały aktowe dokumentujące działalność cechu i jego członków);
 • Cech piekarski (2 jednostki, materiały aktowe dokumentujące działalność cechu i jego członków);
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki (2 jednostki, materiały aktowe, zawiązane z działalnością szkoły oraz jej
  uczniami);
 • Szkoła Podstawowa nr 2 (1 jednostka, materiały aktowe związane z uczennicami przedwojennej szkoły żeńskiej);
 • KS „Beskid” (1 jednostka, materiały aktowe, fotografie, związane z działalnością klubu sportowego);
 • OSP Andrychów (1 jednostka, materiały aktowe, fotografie związane z działalnością organizacji);
 • Żołnierze andrychowscy na frontach II wojny światowej (3 jednostki, materiały aktowe i fotografie związane z andrychowianami walczącymi podczas II wojny światowej, zły stan fizyczny części materiałów);
 • Okupacja niemiecka na ziemi andrychowskiej (1 jednostka, materiały aktowe dokumentujące czasy okupacji, wytworzone przez władze okupacyjne);
 • Dom Kultury Dzieci i Młodzieży (4 jednostki, materiały aktowe związane z działalnością instytucji, zły stan fizyczny);
 • Wytwórnia Silników Wysokoprężnych (2 jednostki, druki i zdjęcia związane z działalnością zakładu);
 • Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego (2 jednostki, fotografie dokumentujące działalność zakładu);
 • Obchody 200-lecia Andrychowa (1 jednostka, druki związane z działalnością Komitetu Obchodów 200-lecia miasta);
 • Grupa Twórców „MY” (1 jednostka, materiały aktowe związane z działalnością grupy artystycznej w latach – l. 70.-80. XX w.);
 • Andrychów wczoraj i dziś (2 jednostki, dokumentacja fotograficzna przedstawiająca miasto i okolice – wielu twórców).

Ułatwi to pracę osobom chcącym skorzystać z archiwaliów do celów naukowych, genealogicznych, wydawniczych, czy też edukacyjnych, które będą mogły zapoznać się z zawartością poszczególnych zespołów (do celów archiwizacyjnych i ewidencyjnych stosujemy profesjonalny System Muzealny MONA, zakupiony przez Urząd Miasta i Gminy Andrychów) lub przygotowanych podczas realizacji projektu i bezpłatnie udostępnianych pomocy archiwalnych (inwentarze, indeksy).

Prace związane z opracowaniem materiałów archiwalnych, zwłaszcza na etapie zapoznania się z dokumentacją będącą przedmiotem prac porządkowych i rozpoznania przynależności zespołowej, przyczyniły się również do poszerzenia wiedzy na ich temat, gdyż związane z tym były działania mające na celu identyfikację poszczególnych archiwaliów i poznanie historii ich powstania. Przeprowadzenie archiwizacji zasobów archiwalnych TMA doprowadziła też do zabezpieczenia zwłaszcza tych archiwaliów, które ze względu na zły stan fizyczny są szczególnie narażone na zniszczenie.

Nad zbiorem pracowały przede wszystkim: Regina Pazdur, Daria Rusin, Maria Pytel-Skrzypiec

Załączniki