Niezmiernie miło nam poinformować, że Towarzystwo Miłośników Andrychowa otrzymało dotację w ramach programu „EtnoPolska 2020” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury na inwentaryzację eksponatów znajdujących się w Izbie Regionalnej. Spośród 1264 złożonych wniosków wyłoniono 293 beneficjentów, TMA znalazło się w tym zestawieniu na wysokiej, piątej lokacie. Wysokość dotacji wynosi 50 000,00 zł.

Zgodnie z założeniami wniosku „Inwentaryzacja zasobu Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej”, w okresie marzec – październik b.r. kilkuosobowy zespół przeprowadzi inwentaryzację eksponatów przechowywanych w Izbie Regionalnej, polegający na szczegółowym opisaniu muzealiów pod kątem merytorycznym, nadaniu im numerów ewidencyjnych, dokonaniu niezbędnych pomiarów, wykonaniu fotografii oraz wprowadzeniu danych do Systemu Muzealnego MONA, z którego Towarzystwo Miłośników Andrychowa korzysta dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Andrychowa.

Przed nami żmudna praca, która jest jednak niezbędna dla dalszego funkcjonowania Izby Regionalnej. Będzie to również doskonała okazja do pogłębienia naszej wiedzy na temat eksponatów z Izby, wśród których niewątpliwie znajduje się wiele prawdziwych perełek.

ZAPRASZAMY do zapoznania się z aktualnymi informacjami w sprawie Inwentaryzacji