Kwesta

      Towarzystwo Miłośników Andrychowa wraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego organizuje na cmentarzu komunalnym kwesty od 2001 roku. Zebrane pieniądze przeznaczane są na renowacje zabytkowych nagrobków.  Poniżej klikając dany link, mogą zapoznać się Państwo z informacjami szczegółowymi dotyczącymi zbiórek pieniędzy oraz […]

Prace renowacyjne na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie

Prace renowacyjne na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie Na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie, Towarzystwo Miłośników Andrychowa przeprowadza kolejne prace renowacyjne. W tym roku odnowione zostaną płyty na „Pomniku Nieznanego Żołnierza” zawierające nazwiska synów andrychowskiej ziemi, uczestników działań I wojny światowej oraz […]