Australijskie obrazy

W Izbie Regionalnej w zamku otwarto wystawę „Australia w malarstwie Kazimierza Jończego”.  Można na niej zobaczyć nie tylko piękne obrazy, które powstały w czasie pobytu na antypodach, ale też wiele pamiątek z podróży na Antypody. Pan Kazimierz był w Australii […]

Australijskie obrazy

W Izbie Regionalnej w zamku otwarto wystawę „Australia w malarstwie Kazimierza Jończego”.  Można na niej zobaczyć nie tylko piękne obrazy, które powstały w czasie pobytu na antypodach, ale też wiele pamiątek z podróży na Antypody. Pan Kazimierz był w Australii […]

3x Wieprzówka. Wystawa

   Towarzystwo Miłośników Andrychowa otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pt. 3xWieprzówka, czyli przypadek lokalnej rzeki, obejmującego przygotowanie wystawy o rzece Wieprzówka w formie modelu z bogatą ilustracją fotograficzną, eksponatową i audiowizualną. Projekt […]

„Pamiątki Andrychowskiej Solidarności”

22 października 2010 roku w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej otwarta została wystawa „Pamiątki Andrychowskiej Solidarności”, będąca elementem projektu Na tropie Solidarności Podbeskidzia – Andrychów – pamiętamy!realizowanego w ramach programu „Warto pamiętać”.Wystawa prezentuje 12 plansz tematycznych prezentujących następujące materiały: rysunki satyryczne, prasa podziemna, którą czytali andrychowianie, […]