„Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem, I cień ten kłaść się będzie między nasze słowa, Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa Dwa narody karmione stuleci cierpieniem.A. Słonimski – Elegia miasteczek żydowskich, fragment

Do rąk uczestników wernisażu wystawy „Miasto po przejściach – Żydzi na andrychowskiej ziemi”, trafił folder wydany w formie spacerownika w nakładzie zaledwie 500 egz. Jest to doskonałe kompendium wiedzy na temat andrychowskich Żydów, wskazuje miejsca, z którymi społeczność ta był związana, odkrywa na nowo etniczny  rozdział w historii miasta. Publikacja w kredowej obwolucie zawiera na zewnętrznej stronie panoramę fotograficzną widoku miasta z okresu międzywojennego z centrum w kierunku Pańskiej Góry, w której jest nie tylko uwidoczniona wieża kościoła Św. Macieja, ale także spalona w 1939 roku przez hitlerowców wspomniana synagoga, wewnątrz zaś okładki wydrukowana została plansza trasy spacerowej – śladami zabytków domów należących niegdyś w centrum miasta do Żydów oraz tekst modlitwy szabatowej. Folder opisuje na przeszło 40 stronach historię Żydów w Andrychowie, zawiera sporo historycznych zdjęć postaci i miejsc związanych z historią Żydów.Fotografia na OKŁADCE SPACEROWNIKA wykonana została na podstawie zdjęć archiwalnych Alojzego Stuglika!   Zdjęcia zamieszczone w publikacji pochodzą z kolekcji Tomasz Bizonia, zbiorów Muzeum Historyczno – Regionalnego Edwarda W. Szlagora, zdj. Alojzego Stuglika ze zbiorów Archiwum Państwowego w Oświęcimiu, ze zb. Yadvashem i z archiwum Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Tekst spacerownika opracowała Ewelina Prus Bizoń Powstała publikacja zachęca do aktywnego zwiedzania Andrychowa, a poprzez zawarte treści pozwala na swoistą lekcję historii oraz porównanie Andrychowa jako „miasta po przejściach” – inaczej wyglądającego przed II wojną światową, gdzie razem, zgodnie zamieszkiwali Polacy i Żydzi, a inaczej po II wojnie światowej.