Trochę później niż zazwyczaj, bo dopiero 6 marca odbyła się w Wadowickim Centrum Kultury promocja nowego numeru rocznika „Wadoviana”. Frekwencja była dosyć duża, przybyło ponad 50 osób. Promocji, którą otworzył Piotr Wyrobiec, łączący obowiązki Dyrektora WCK i redaktora naczelnego rocznika „Wadoviana”, towarzyszył interesujący wykład dr. hab. Krzysztofa Koźbiała, profesora UJ, zatytułowany „Wadowice Anno Domini 1945”.

W nowym, 22. numerze rocznika, zamieszczono w prestiżowej, zawierającej tym razem tylko 3 pozycje, części „Rozprawy i artykuły”, artykuł Andrzeja Frysia pod tytułem „Sztandar dla 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty Ludowego Wojska Polskiego. Mało znane wydarzenie w powojennym Andrychowie”. Najnowszy numer „Wadovian” można zakupić w Wadowickim Centrum Kultury lub Muzeum Miejskim w Wadowicach, dostępny jest również do wglądu w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej oraz w Internecie pod linkiem: http://wadoviana.eu/?page_id=4256 .