Jak Państwo zapewne pamiętają Towarzystwo Miłośników Andrychowa otrzymało dotację w ramach programu „EtnoPolska 2020” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury na inwentaryzację eksponatów znajdujących się w Izbie Regionalnej.

Zgodnie z założeniami wniosku „Inwentaryzacja zasobu Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej”, w okresie marzec – październik b.r. dokona tego kilkuosobowy zespół w skład, którego weszli: Daria Rusin, Joanna Rusin, Maria Pytel -Skrzypiec, Regina Pazdur, Maria Przybyłowicz, Marek Przybyłowicz. Cały projekt koordynuje zarówno pod kątem merytorycznym jak i organizacyjnym Regina Pazdur.

Zespół przeprowadzi inwentaryzację co najmniej 800. eksponatów przechowywanych w Izbie Regionalnej. A naczym polegać będzie ich praca?

Całość działań będzie opierać się na Systemie Muzealnego MONA, z którego Towarzystwo Miłośników Andrychowa korzysta dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Andrychowa, który dzięki staraniom cżłonków TMA System zakupiło. Utworzone zostaną księgi inwentarzowe obejmujące wszystkie planowane do zinwentaryzowania i zewidencjonowania obiekty. Później dokonamy identyfikacji poszczególnych przedmiotów (co nie będzie wcale takie proste!) i przyporządkujemy je do danej księgi inwentarzowej. W następnej kolejności dokonanamy opisu eksponatu (nazwa; cecha; twórca; datowanie; tworzywo; technika; wymiary; dawni właściciele (historia); miejsce przechowywania); wykonanamy fotografie dokumentacyjne i umieścimy je w dokumentacji wizualnej obiektu. A na koniec naniesiemy w sposób trwały sygnatury.

O tym w jaki sposób sygnatury nanosimy opowiemy Państwu w następnej aktualności naszego projektu.

Regina Pazdur