Zapraszamy serdecznie do wysłuchania najnowszej audycji o kończącym się 15 października projekcie „Inwentaryzacja zasobu Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach  programu „EtnoPolska”. Do zadań sześcioosobowego zespołu  pracującego nad projektem należało utworzenie ksiąg inwentarzowych w Systemie Muzealnym MONA, obejmujących wszystkie planowane do zinwentaryzowania i zewidencjonowania obiekty; identyfikacja przedmiotu i przyporządkowanie go do danej księgi inwentarzowej; dokonanie opisu (nazwa; cecha; twórca; datowanie; tworzywo; technika; wymiary; dawni właściciele i historia; miejsce przechowywania); wykonanie fotografii dokumentacyjnej i umieszczenie jej w dokumentacji.