Zapraszamy na nową stronę internetową poświęconą Izbie Regionalnej Rodziny Magierów w Brzezince k/Andrychowa. Pod adresem https://www.izbaregionalna.pl/ znajdują się informacje zarówno o samej Izbie Regionalnej jak i o historii Rodziny Magierów i Walusiaków. Ważną częścią strony są zakładki dotyczące postaci znanej artystki ludowej Marii Magiery. Możemy zapoznać się z życiorysem artystki, ale także zewidencjonowanymi i zarchiwizowanymi w Otwartym Systemie Archiwizacyjnym (OSA) obrazami wraz z ich opisami (dzięki, którymi zapoznamy się również z rzeczywistością podbeskidzkiej dawnej wsi). Ale to nie wszystko! Na stronie znajdują się również archiwalne fotografie i nagrania.

Maria Magiera prowadziła aktywne życie społeczne, należała do Kółka Rolniczego, Ligii Kobiet, zasiadała w Zarządzie Koła Gospodyń Wiejskich, utworzyła swoistą Izbę Regionalną w swoim rodzinnym domu (strona internetowa będzie też dotyczyła właśnie tej Izby). Należała do Grupy Twórców Nieprofesjonalnych „MY” z Andrychowa, Grupy Artystów Rodzimej Twórczości (GART) w Krakowie, Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (RSTK). Przez całe życie prowadziła ożywioną działalność artystyczną. Swoje dzieła prezentowała na wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce (np. Krakowie, Żywcu, Andrychowie, Bielsku-Białej, Kalwarii Zebrzydowskiej) i w Europie (Czechy, Ukraina, Austria). Wielokrotnie nagradzana w licznych konkursach. W 2001 r. uhonorowana odznaczeniem Zasłużony dla Miasta i Gminy Andrychów za krzewienie kultury i tradycji w środowisku praz pracę społeczną we wsi. Pozostawiła po sobie dużą spuściznę ok. kilkaset dzieł zgromadzonych przez jej potomków w pochodzącym z lat 40. XX w. rodzinnym domu, który pełni teraz funkcję swoistej Izby Regionalnej – ze względu na ilość pozostawionych prac – w dobudowanym budynku. W pomieszczeniach tych zgromadzone zostały nie tylko prace artystki ale także typowe dawne meble (łącznie ze skrzyniami posagowymi), oleodruki a także sprzęty gospodarskie. Artystka uprawiała malarstwo olejne na płótnie i desce, malarstwo na szkle, akwarelę, rzeźbiła w gipsie oraz zajmowała się hafciarstwem i zdobnictwem sprzętów użytkowych. Najbogatszą część dorobku artystki stanowią obrazy o tematyce związanej z tradycją i kulturą wsi Podbeskidzia.

Serdecznie zapraszamy!