Mistrzowie tradycji z regionu

                     Z początkiem każdego roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza programy grantowe, w ramach których m.in. organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich działań. Jednym z nich jest program zatytułowany „Kultura ludowa i tradycyjna” […]

Archiwizacja…

Projekt „Archiwizacja części zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Etap 2” współfinansowany jest przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w ramach programu „Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II”.     Poniżej prezentujemy garść fotografii archiwizowanych materiałów: fot. R. Pazdur

Projekt „Archiwizacja części zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Etap 2”

Projekt „Archiwizacja części zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Etap 2” jest kontynuacją zadania realizowanego w 2017 r. w ramach konkursu NDAP „Wspieranie działań archiwalnych 2017”. Celem projektu jest profesjonalne opracowanie, zewidencjonowanie, zabezpieczenie i udostępnienie bogatego zasobu archiwalnego Towarzystwa Miłośników Andrychowa, którego […]