Towarzystwo Miłośników Andrychowa wraz z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie organizuje w dniu 22 listopada 2013 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 w salach współorganizatora Turnieju – Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie ul. Pachla 16.

IV Małopolski Międzyszkolny Turniej Gry Ekonomicznej „Chłopska Szkoła Biznesu”.

W bieżącym roku Turniej wpisany jest w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 18-24 listopada 2013 „MADE IN MAłOPOLSKA”, którego koordynatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Rozwoju Gospodarczego. Honorowym Patronatem przedsięwzięcie to objął Marek Sowa – Marszalek Województwa Małopolskiego.
W Turnieju będą uczestniczyć szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Szkoła zgłasza: 1 drużynę 2-osobową.

Czas trwania Finału: 9.00-14.00 
• 9.00 – 10.00 – rejestracja drużyn Turnieju na miejscu
• 10.15 – 11.00 – I etap rozgrywek
• 11.00 – 11.15 – przerwa
• 11.15 – 11.45 – II etap czyli półfinał
• 11.45 – 12.15 – przerwa na posiłek
• 12.15 – 12.45 – finał rozgrywek
• 12.45 – 13.30 – podsumowanie wyników
• 13.30 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Towarzystwo Miłośników Andrychowa wraz z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie organizuje w dniu 22 listopada 2013 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 w salach współorganizatora Turnieju – Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie ul. Pachla 16.

IV Małopolski Międzyszkolny Turniej Gry Ekonomicznej „Chłopska Szkoła Biznesu”.

W bieżącym roku Turniej wpisany jest w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 18-24 listopada 2013 „MADE IN MAłOPOLSKA”, którego koordynatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Rozwoju Gospodarczego. Honorowym Patronatem przedsięwzięcie to objął Marek Sowa – Marszalek Województwa Małopolskiego.
W Turnieju będą uczestniczyć szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Szkoła zgłasza: 1 drużynę 2-osobową.

Czas trwania Finału: 9.00-14.00 
• 9.00 – 10.00 – rejestracja drużyn Turnieju na miejscu
• 10.15 – 11.00 – I etap rozgrywek
• 11.00 – 11.15 – przerwa
• 11.15 – 11.45 – II etap czyli półfinał
• 11.45 – 12.15 – przerwa na posiłek
• 12.15 – 12.45 – finał rozgrywek
• 12.45 – 13.30 – podsumowanie wyników
• 13.30 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród