Chłopska Szkoła Biznesu w konkursie
Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2014
Chłopska Szkoła Biznesu zakwalifikowała się do konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2014! 8 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Kwalifikacyjnego krajowej fazy Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości w 2014 r.” Zespół wybrał 2 projekty, które zostały nominowane do finałowej, europejskiej fazy konkursu. Wśród szczęśliwców znalazła się Chłopska Szkoła Biznesu (CSB), która startowała w kategorii „Promowanie ducha przedsiębiorczości” (do konkursu zgłoszono działania edukacyjne realizowane w latach 2008-2013).

Chłopska Szkoła Biznesu to ekonomiczna gra planszowa inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej dla 12-30 uczestników. CSB w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę. Wydawcą gry jest Małopolski Instytut Kultury

Nagroda w kategorii Promowanie ducha przedsiębiorczości przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet.
Inicjatorem konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości jest Komisja Europejska, która „…wskazuje i wyróżnia najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, przedstawia najlepsze przykłady zasad i praktyk w tej dziedzinie, zwiększa świadomość społeczną na temat jej roli oraz zachęca i inspiruje potencjalnych przedsiębiorców”.
Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości organizowany jest przez Komisję Europejską od 2006 r. Polska corocznie bierze w nim udział. Ministerstwo Gospodarki pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego. Od początku realizacji ENPP do roku 2014 nadesłano łącznie 184 wnioski konkursowe z całej Polski.

Konkurs ENPP adresowany jest do organizacji krajowych, miast, regionów i wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.