Konkurs „Lubię to miejsce”
Już po raz trzeci, przeprowadzony został Gminny Konkurs Świetlic Szkolnych pt.: „Lubię to miejsce” organizowany przez wychowawców świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Bolęcinie przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Andrychowa. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Andrychów, którzy uczęszczają do świetlic szkolnych.
Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów o regionie, który zamieszkują, promowanie gminy Andrychów jako punktu skupiającego wiele ciekawych i atrakcyjnych miejsc oraz motywowanie uczniów do rozwijania uzdolnień twórczych podczas zajęć świetlicowych.
5 lutego 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie zwycięzcom konkursu zostały uroczyście wręczone nagrody.
Jury,  w skład którego weszli członkowie Towarzystwa Miłośników Andrychowa w składzie: pan Andrzej Fryś, pani Maria Przybyłowicz, pani Teresa Putek oraz pani Maria Pytel -Skrzypiec przyznało następujące miejsca:
W kategorii klas I-II SP:
1. Emilia Socała i Julia Molendowicz (kl. I) „Fontanna na plantach w Andrychowie” ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie
2. Natalia Marek (kl. I) „Park jesienią” ZSS w Sułkowicach- Łęgu
3. Antoni Fic i Wiktor Płonka (kl. I) „Magiczna osada w Rzykach – Wesołe zabawy na świeżym powietrzu” ZSS w Zagórniku
WYRÓŻNIENIE:
Zuzanna Potempa „Mój dom w Roczynach” ZSS w Roczynach

W kategorii klas III – IV SP:
1. Julia Zielińska (kl. III) „Moje ulubione miejsca w Roczynach” ZSS w Roczynach
2. Zuzanna Rajda (kl. III) „Widok z mojego okna – Roczyny Złota Górka” ZSS w Roczynach
3. Martyna Gibas (kl. IV) „Staw w Andrychowie” ZSS w Targanicach
WYRÓŻNIENIE:
Maja Matejko „Kwiecisty Park” ZSS w Zagórniku

W kategorii klas V -VI SP
1. Kinga Jopek i Karolina Kruźlak (kl.VI) „Warownia w Inwałdzie” ZSS w Inwałdzie
2. Agnieszka Lachendrowicz i Filip Osowski (kl.VI) „Stanica Hucuł w Sułkowicach – Bolęcinie” ZSS w Inwałdzie
3. Martyna Oboza i Barbara Mizio (kl. VI) „Basen w Andrychowie” ZSS w Inwałdzie
WYRÓŻNIENIE:
Natalia Łysoń „Czarny Groń” ZSS w Targanicach
Pan Andrzej Szafrański (Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Andrychowie) oraz pan Zbigniew Grabowski (Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Bolęcinie) oprócz wręczenia nagród uczestnikom konkursu, wręczyli również podziękowania dla nauczycielek: Renaty Maciejczyk (ZSS w Inwałdzie), Bożeny Gałuszki, Moniki Stysło- Marczyńskiej (ZSS w Sułkowicach – Łęgu), Agnieszki Miarki, Marty Paczyńskiej, Anny Hernas (ZSS w Zagórniku), Iwony Droździk, Jolanty Rokowskiej (ZSS w Targanicach), Agnieszki Wawro, Joanny Grygiel (ZSS w Roczynach), Katarzyny Dyrcz, Agnieszki Króliczek (ZSS w Sułkowicach – Bolęcinie) za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.
Nagrody dla wyróżnionych uczniów oraz nagrody pocieszenia zostały przygotowane przez Towarzystwo Miłośników Andrychowa przy współpracy z Wydziałem Turystyki, Sportu i Kultury UM w Andrychowie.
Po uroczystości rozdania nagród, dla wszystkich uczestników konkursu Towarzystwo Miłośników Andrychowa  zorganizowało Warsztaty Teatralno – Regionalne. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!