I . W roku 2014 TMA zrealizowało trzy zadania publiczne Gminy Andrychów:

  1. W przedziale „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – z okazji 70 rocznicy bitwy o Monte Cassino – TMA zorganizowało wystawę w Izbie Regionalnej, wydało z tej okazji publikację oraz było współorganizatorem uroczystości na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie:
 a)  na wystawę zorganizowaną w Izbie Regionalnej TMA pt.: „Pamięci Świętej Tych, co za Polskę” – w 70 rocznicę bitwy o Monte Cassino, złożyły się:
– pamiątki po uczestnikach bitwy pod Monte Cassino,
– zdjęcia archiwalne udostępnione przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
– okolicznościowa publikacja pt.: „Synowie Andrychowskiej Ziemi uczestniczący w bitwie o Monte Cassino”;
        b) druga część uroczystości upamiętniającej uczestnictwo naszych żołnierzy w bitwie  – odbyła się na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie w dniu 18 maja 2014 roku. Podczas tej uroczystości, której organizatorem była Rada Miejska, Burmistrz Andrychowa, Towarzystwo Miłośników Andrychowa w obecności rodzin żołnierzy, gości i mieszkańców Gminy odsłonięto „Kamień Pamięci” z 21 nazwiskami żołnierzy –  pochodzącymi z naszych okolic.
            W uroczystości z okazji 70 rocznicy bitwy o Monte Cassino brało udział około 600 osób.
  1. W przedziale Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę”, TMA zrealizowało zadanie Miasto po przejściach – Śladami kultury żydowskiej w Andrychowie” w ramach którego zorganizowało:
a)      wystawę tematyczną w Izbie Regionalnej TMA, na której przedstawiła historię osadnictwa                       Żydów jako mieszkańców Andrychowa i okolic do czasów II wojny światowej;
b)     ścieżkę tematyczną – jako zorganizowany dla młodzieży Dzień Żydowski, na którym      zapoznawano się z historią andrychowskich Żydów, ich tradycjami religijnymi, kulinarnymi i kulturowymi;
c)      wydało przewodnik/folder  – Miasto po przejściach. Żydzi na andrychowskiej ziemi. Spacerownik” opowiadający o wspólnym zamieszkiwaniu i pracy Polaków i Żydów w Gminie Andrychów.
W realizacji tego zadania wzięło udział:
– wolontariuszy – 40 osób
– na wernisaż przyszło – 68 osób
– w warsztatach – 100 młodzieży + opiekunów
       3. W przedziale  „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” – V Małopolski Międzyszkolny Turniej „Chłopska Szkoła Biznesu” o „Puchar Drelicharza z Andrychowa”. W 2014 roku Turniej został zorganizowany dla szkół gimnazjalnych pod hasłem „Chłopska Szkoła Biznesu jako sposób dowartościowania i ujawniania zdolności uczniów”.
W zadaniu tym wzięło udział:
– eliminacje szkolne – 450 uczniów + 12 opiekunów
– Finał Turnieju – 72 uczestników + 9 opiekunów
– wolontariuszy przygotowujących i obsługujących turniej – 46 młodzieżowych + 17 dorosłych.
        
II.    TMA w okresie 1 i 2 listopada 2014 roku przeprowadziło kolejną kwestę na Cmentarzu Komunalnym na rzecz zebrania funduszy na renowację kolejnych zabytkowych nagrobków. Akcja ta prowadzona od 2001 roku jest współorganizowana wraz z Komendą Hufca ZHP z udziałem wolontariuszy młodzieżowych i dorosłych:
 a) w kweście udział wzięło około 50 osób wolontariuszy dorosłych i młodzieżowych,
 b) w uporządkowywaniu nagrobków na Cmentarzu wzięło udział około 78 osób ze szkół średnich.
III. Działania w których TMA było współorganizatorem bądź partnerem w 2014 roku:
  1. Konkurs dla dzieci i młodzieży świetlicowej w Gminie Andrychów organizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Bolęcinie – „Lubię to miejsce” – prezentacja prac w Izbie Regionalnej i warsztaty dla około 30 osób;
  1. „Noc Muzeów” w Powiecie Wadowickim;
  1. „Bajkolandia” – Dzień Dziecka organizowany przez CKiW – Izba Regionalna TMA gościła dzieci na zajęciach plastycznych „W ogródku pod kasztanem”;
  1. Imprezy organizowane przez PTTK „Andropol” i Urząd Miasta.
IV. Izba Regionalna TMA prowadziła przez okres 2014 roku warsztaty tematyczne dla dzieci i    młodzieży:
– Warsztaty – „Jak to ze lnem było”
– Warsztaty – „Abecadło z chlebem”
– Warsztaty – „Wieprzówka – moja rzeka”
– Warsztaty z gliną
– Warsztaty – „Chłopska Szkoła Biznesu”
– Warsztaty – „Malowanki”
– Warsztaty – „Lubię to miejsce”
– Warsztaty – „Symbole walczące”
– Warsztaty – „Dzień Żydowski”
– Warsztaty – „Moje miasto – moja gmina”
V. W 2014 roku w Izbie Regionalnej można było zwiedzać dwie wystawy:
  1. „Pamięci Świętej Tych, co za Polskę” – w 70 rocznicę bitwy o Monte Cassino –  w 70 rocznicę bitwy o Monte Cassino (maj-wrzesień).
  1. „Miasto po przejściach – Śladami kultury żydowskiej w Andrychowie” (październik-grudzień).
VI. W listopadzie w LO w Andrychowie odbyło się podsumowanie akcji patriotycznej pod hasłem „Symbole Walczące” – ożywianie pamiątek, przedmiotów i wspomnień z czasów wybuchu I wojny światowej. Za najważniejsze symbole patriotyczne związane z tą rocznicą uznano replikę Tarczy Legionowej oraz Tablicę wmurowaną w ścianę Urzędu Miejskiego poświęconą pamięci andrychowskich legionistów. Uczniowie Liceum im. Marii Skłodowskiej Curie mieli okazję dokładniej przyjrzeć się kolekcji,  znajdującej się w Izbie Regionalnej Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Do opracowania wybrany został wyjątkowo sugestywny „symbol walczący” – Tarcza Legionowa.
VII. Liczba uczestników imprez i osób zwiedzających Izbę Regionalną w 2014 roku:

Lp.
Nazwa imprezy/przedsięwzięcia
Zestawienie liczbowe uczestników/osób zaangażowanych w przedsięwzięcia
1.
Uroczystości z okazji 70 rocznicy bitwy o Monte Cassino – wystawa, folder.
około 600 osób.
2.
W zadaniu „Miasto po przejściach – Śladami kultury żydowskiej w Andrychowie” – wystawa, ścieżka tematyczna, folder.
W realizacji tego zadania wzięło udział:
– wolontariuszy – 40 osób
– na wernisaż przyszło – 68 osób
– w warsztatach – 100 młodzieży + opiekunów
Razem 208 osób.
3.
V Małopolski Międzyszkolny Turniej „Chłopska Szkoła Biznesu” o „Puchar Drelicharza z Andrychowa”.
W zadaniu tym wzięło udział:
– eliminacje szkolne – 450 uczniów + 12 opiekunów
– Finał Turnieju – 72 uczestników + 9 opiekunów
– wolontariuszy przygotowujących i obsługujących turniej – 46 młodzieżowych + 17 dorosłych.
Razem 606 osób.
4.
Kwesta na Cmentarzu Komunalnym na rzecz zebrania funduszy na renowację kolejnych zabytkowych nagrobków.
W kweście udział wzięło około 50 osób wolontariuszy dorosłych i młodzieżowych, w uporządkowywaniu nagrobków na Cmentarzu wzięło udział około 78 osób ze szkół średnich.
Razem 128 osób.
5.
Konkurs dla dzieci i młodzieży „Lubię to miejsce”.
Prezentacja prac w Izbie Regionalnej i warsztaty dla około 30 osób.
6.
Warsztaty tematyczne dla dzieci i     młodzieży.
43 grupy – 1150 dzieci i młodzieży + 91 opiekunów
Razem 1241 osób.
7.
Zwiedzające zorganizowane grupy.
21 grup – 1063 dzieci i młodzieży + 52 opiekunów
Razem 1115 osób.
8.
Zwiedzający indywidualnie i biorący udział w różnych przedsięwzięciach  TMA w Izbie Regionalnej – dzieci i młodzieży.
1190 osób.
Razem – 5088 osób