V Małopolski Międzyszkolny Turniej „Chłopska Szkoła Biznesu”
o „Puchar Drelicharza z Andrychowa”
Towarzystwo Miłośników Andrychowa 20 listopada 2014 roku zorganizowało V Małopolski Międzyszkolny Turniej gry ekonomicznej „Chłopska Szkoła Biznesu” o „Puchar Burmistrza Andrychowa”. Współorganizatorem finału turnieju był Zespół szkół nr 1 w Andrychowie. Partnerem turnieju był Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Turniej został zorganizowany w roku 2014 dla szkół gimnazjalnych Gminy Andrychów i Gminy Wieprz pod hasłem:
Chłopska Szkoła Biznesu jako sposób dowartościowania i ujawniania zdolności uczniów”.
W V finale turnieju wzięło udział 9 szkól gimnazjalnych, każda szkoła była reprezentowana przez 4 drużyny 2 osobowe. V Finał Międzyszkolnego Turnieju CBS o „Puchar Drelicharza z Andrychowa”, został zgłoszony i przyjęty do organizowanego po raz piąty „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce”, który odbył się w dniach 17-23 listopada 2014 roku po hasłem: „Bo przedsiębiorczość ma wiele twarzy”. Finał turnieju w 2014 roku został zorganizowany dla uczniów szkół gimnazjalnych Gminy Andrychów i Gminy Wieprz. Uczestnicy w czasie trwania rozgrywek, mieli możliwość zweryfikowania swoich predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem programu multimedialnego pt.: „Labirynt zawodów” przygotowany przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. Grający mieli również możliwość porozmawiania z przedstawicielem Cechu na temat wybrania szkoły ponadgimnazjalnej i organizowanych praktyk zawodu. Przebieg rozgrywek w poszczególnych etapach był obserwowany przez doradców zawodowych i psychologa. W czasie turnieju wprowadzono do rozgrywek dodatkowe elementy punktowe, które pozwalały uzyskać tytuł: najlepszego przedsiębiorcy turnieju i najlepszego pracodawcy turnieju.
Nagrodę za zajęcie I miejsca dla drużyny z Gimnazjum nr 1 z Andrychowa, wręczył Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak. Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski przekazał nagrody za zajęcie II miejsca dla drużyny z Gimnazjum w Sułkowicach-Bolęcinie, oraz za miejsce III dla Gimnazjum nr 1 z Wieprza. Gospodarz Turnieju Dyrektor ZS nr 1 – Tomasz Bizoń wręczył nagrodę za zajęcie miejsca czwartego dla drużyny z Gimnazjum nr 2 w Andrychowie.
Puchar Drelicharza z Andrychowa przypadł w udziale tym razem dla Gimnazjum zRzyk– nagrody wręczył Burmistrz Andrychowa, a Pan Adam Wojewodzic zaprosił przedstawicieli zwycięskiej szkoły na wycieczkę do andrychowskim firm m.in. do Zakładu Stolarskiego Braci Sordyl i do Stadniny Hucuł.

http://www.zs1andrychow.pl/index.php/aktualnosci-menu/12-konkursy/445-v-turniej-chsb

http://beta.powiatlive.pl/wydarzenia/15354-puchar-drelicharza