28 kwietnia 2016 r. w Izbie Regionalnej, odbył się finał „Urodzinowych zgadywanek” dla najmłodszych klas szkół podstawowych, w ramach Konkursu „250 pytań na 250 rocznicę nadanie praw miejskich wsi Andrychów”
organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Andrychowa, a kierowanego do mieszkańców we wszystkich grupach wiekowych.

      W czwartek 3-osobowe drużyny z klas I -III z 8 szkół podstawowych, rozwiązywały zadania sprawdzające wiedzę o Gminie Andrychów. Przygotowanie uczestników było wzorowe 
i bardzo wyrównane, dlatego organizatorzy mieli problem z rozdzieleniem nagród i tak: 
I miejsce ex aequo przyznano uczniom z ZSS w Sułkowicach Łęgu oraz ZSS w Roczynach, II miejsce ex aequo przypadło zawodnikom z ZSS w Inwałdzie i SP nr 2 w Andrychowie. 
Na III miejscu znalazła się drużyna ze SP nr 4 w Andrychowie. IV miejsce ex aequo zajęły drużyny z ZSS z Rzyk, ZSS z Sułkowic-Bolęciny i ZSS z Targanic. Nagrody ufundowane przez organizatorów i upominki przygotowane przez Bank Spółdzielczy w Andrychowie wręczyli zwycięzcom prezes TMA Jan Zieliński i przedstawicielka ABS Katarzyna Pielesz – Kaczmarczyk. Konkurs realizowany jest w ramach zadania publicznego Gminy Andrychów. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim – uczniom oraz nauczycielom – dziękujemy za udział w konkursie!
Daria Rusin, Teresa Putek
fot. Jan Zieliński