W dniach 24 i 25 października uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie: klasa 2 szkoły branżowej wraz z wychowawcą Panem Arturem Dubisem oraz klasa 1 technikum mechanicznego z wychowawczynią Panią Małgorzatą Huczek i Panią Magdaleną Sipiorą, porządkowali groby na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie. W koordynacji działań od lat wspierają nas Pani Irena Urbańczyk i Panowie Olgierd Morawski oraz Wojciech Stanek.

Porządkowanie grobów na andrychowskim cmentarzu to już coroczna tradycja, która bezpośrednio poprzedza kwestę 1. 11. Akcję zainicjowały i przez lata prowadziły: emerytowana nauczycielka Pani Stanisława Bizoń oraz wicedyrektor CKZiU Pani Ewa Flak.

Zdjęcia przesłane przez Pana Olgierda Morawskiego – dziękujemy!