Bo przedsiębiorczość ma wiele twarzy

Towarzystwo Miłośników Andrychowa organizuje

V Międzyszkolny Turniej Gry Ekonomicznej „Chłopska Szkoła Biznesu”.

W bieżącym roku turniej przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych. Przeprowadzony będzie pod hasłem „Chłopska Szkoła Biznesu jako sposób dowartościowania i ujawniania zdolności uczniów”.

Uczestnicy w czasie trwania imprezy będą mieli możliwość zweryfikowania swoich predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem programu multimedialnego „Labirynt zawodów”, z którym zapoznają ich przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie.
Turniej wpisuje się w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, którego koordynatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Finał turnieju odbędzie się 20 listopada 2014 roku w Zespole Szkół nr 1 w Andrychowie.