26 listopada 2014 roku w sali wystawowej Izby Regionalnej – odbył się wernisaż kolejnej wystawy zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Andrychowa. Tym razem była to wystawa pod hasłem: MIASTO PO PRZEJŚCIACH. ŻYDZI NA ANDRYCHOWSKIEJ ZIEMI – dokumentująca historię andrychowskich Żydów, ich dorobek i wkład w rozwój przedwojennego Andrychowa.Wystawę przygotowano na 72. rocznicę podpalenia andrychowskiej synagogi.
Wystawa była częścią projektu dofinansowanego przez Urząd Miasta w Andrychowie. Dotacja ta pozwoliła m.in. na: zorganizowanie działań poszukiwawczych materiałów pozostałych po społeczności żydowskiej zamieszkującej przed II wojną światową Andrychów, na tej podstawie można było zorganizować wystawę z profesjonalnie wykonanymi planszami tematycznymi oraz wydanie publikacji, skatalogowanie i częściowe opisanie macew na kirkucie żydowskim przy ul. Żwirki Wigury w Andrychowie oraz zorganizowanie Dnia Żydowskiego upamiętniającego 75 rocznicę spalenia andrychowskiej synagogi oraz Obchodów Roku Jana Karskiego w Andrychowie. Powstałe materiały są szczególnie ważne, gdyż żadna dokumentacja na temat społeczności żydowskiej Andrychowa, skatalogowana oraz opracowana w formie publikacji dotychczas oficjalnie nie istniała.
Na wystawie zgromadzono stare zdjęcia, narzędzia, wycinki z prasy i dokumenty. Swój kącik ma Fabryka Braci Czeczowiczka, utworzona przez rodzinę żydowską, po wojnie firmę przekształcono w Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Andropol”.
Podczas otwarcia wystawy zaprezentowano i rozdano egzemplarze niewielkiej publikacji poświęconej andrychowskim Żydom.
Materiały opracowane specjalnie na tę okazję zostały zabezpieczone w Izbie Regionalnej i będą służyły one w przyszłości kolejnym grupom uczniów. Materiały medialne dot. zorganizowanej wystawy, wydanego SPACEROWNIKA oraz towarzyszącym wydarzeniom zostały opracowane pod względem dokumentacji fotograficznej i filmowej i zamieszczone na stronach internetowych, przesłane do prasy lokalnej, a opinia publiczna miała możliwość zapoznać się z relacją wydarzeń poprzez lokalne portale informacyjne.