Towarzystwo Miłośników Andrychowa wraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego organizuje na cmentarzu komunalnym kwesty od 2001 roku. Zebrane pieniądze przeznaczane są na renowacje zabytkowych nagrobków. Poniżej klikając dany link, mogą zapoznać się Państwo z informacjami szczegółowymi dotyczącymi zbiórek pieniędzy oraz renowacją nagrobków  w danym roku kalendarzowym. 
Zobacz, jak wyglądały/ wyglądają nagrobki przed renowacją konserwatorską. Niektóre z nich udało się już odrestaurować, inne nadal czekają na swój czas…. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i polecamy się pamięci w dniu 1 listopada na cmentarzu komunalnym! KLIK

1. Kwesta 2001

2. Kwesta 2002

3. Kwesta 2003

4. Kwesta 2004

5. Kwesta 2005

6. Kwesta 2013

7. Kwesta 2014

8. Kwesta 2015

Wyniki zbiórek:

2001 rok – 2458,34
2002 rok – 2618,30
2003 rok – 1187,38
2004 rok – 3606,26
2005 rok – 3392,76
2006 rok – 7790,42
2007 rok – 8580,78
2008 rok – 7946,86
2009 rok – 12337,91
2010 rok – 12363,76
2011 rok – 17 512,05 zł oraz 50 tureckich Kuruszy, pół Franka szwajcarskiego, 3 Euro, 81 eurocentów i 9 Koron czeskich
2012 rok – 14210,53 (w tym 13,30 euro)
2013 rok – 18590 zł 49 gr
2014
2015
Strona w budowie- prosimy o cierpliwość.