Kwesta na ratowanie cmentarnych zabytków.
1 listopada 2015 rok
W tym roku andrychowska kwesta, której organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Andrychowa wraz harcerzami z Hufca ZHP z Andrychowa odbywała się już po raz piętnasty.
Kwestę zainicjowała harcerka – seniorka dh Aurelia Mikołajko (zmarła w sierpniu br.) W organizacji pierwszej kwesty pomógł  nieżyjący – ówczesny radny i prezes TMA –  instruktor ZHP – dh.  Aleksander Nidecki.
Dotychczas udało się objąć opieką ponad 20 grobów
(w tym grotkę Matki Boskiej – nagrobka rodziny Szafrańskich, najstarszego odnalezionego pochówku – dr Irmanna Cesarsko – królewskiego Lekarza pochowanego wraz z synami Karlem i Otto, odnowienia krzyży żeliwnych, konserwacji płotków andrychowskiej „kowalskiej roboty”). Otoczone opieką groby są to groby zapomniane, groby postaci, które wywarły znaczący wpływ na rozwój miasta (np. nauczycieli radnych, notariuszy), a także nagrobki zasługujące na uwagę ze względu na szczególne walory historyczne czy estetyczne. Prac porządkowych oraz konserwacyjnych dokonują uczniowie andrychowskich szkół średnich.
Prac konserwatorskich dokonuje Konserwator Zabytków Pani Sylwia Namyślak, członek Towarzystwa Miłośników Bytomia. Przez pierwsze cztery lata udało się zgromadzić sumę potrzebną do przeprowadzenia gruntownej renowacji najpiękniejszej rzeźby nagrobnej na naszym cmentarzu- posągu smutnego Anioła z nagrobka Halinki Kuśnierzewskiej, wnuczki dawnego Burmistrza Andrychowa Alfreda Pukalskiego.
Rok później dokonano nasadzenia krzyża z dekoracją secesyjną z kwiatami z grobu Franciszka Zahradnika, a w 2007r trwały prace nad renowacją nagrobka słupowego Jadwigi Anteckiej. Do akcji transportu i osuszania pomnika włączyły się osoby prywatne (Pani Małgorzata Byrska)  i jedna z andrychowskich firm- Rozlewnia wód „Dusik- Matusiak”.
Z zebranych pieniędzy w 2008 r. dokonano gruntownej renowacji nagrobka Franciszka Zahradnika, radnego miejskiego z przełomu wieków. W 2009 roku przeprowadzono renowacje nagrobka Marii Zielińskiej zmarłej w 15 wiośnie życia. Konserwacji dokonano ze wsparciem finansowym rodziny. Nagrobek ten pochodzi z lokalnej pracowni kamieniarskiej/ rzeźbiarskiej. Pomnik wykazuje cechy charakterystyczne dla rzeźby ludowej regionu andrychowszczyzny. Takich nagrobków na naszym cmentarzu jest tylko kilka. Z tego właśnie powodu rzeźba zasługuje na szczególną uwagę i opiekę. Na wiosnę 2011 roku rozpoczęła się renowacja najstarszego odnalezionego nagrobka na cmentarzu – płyty dr Irmanna z cesarsko-królewskiego lekarza pochowanego wraz z synami Otto i Karlem. W pracach dotyczących osadzeniu płyty na specjalnie skonstruowanej kamiennej podmurówce działania TMA wsparła firma ZGK w Andrychowie, która nieodpłatnie wykonała podmurówkę. Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrychowie wspiera nasze działania prowadzone na cmentarzu i służy nam nieocenioną pomocą, szczególnie ze strony Pana Prezesa, Pana M. Blocha oraz pracowników cmentarza, m.in. Pani Marii Bury.
W 2012 roku na cmentarzu komunalnym przeprowadzono renowację nast. zabytkowych nagrobków: słupowego nagrobka rodziny Piwowarczyków, bezimiennego pochówku z kamiennym krucyfiksem oraz nagrobka znanego andrychowskiego kapelusznika Jaworskiego z figurą Chrystusa Miłosiernego. W 2013 roku odnowiony został bezimienny nagrobek słupowy z kamiennym krucyfiksem pochodzącym z lokalnej, nieznanej pracowni rzeźbiarsko-kamieniarskiej. W 2014 roku do pracowni konserwatorskiej trafiły również 2 nagrobki słupowe: dr Jana Malca, adwokata andrychowskiego, radnego miejskiego i założyciela andrychowskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Andrychowie (w 2013r. przypadała 110 rocznica założenia tej patriotycznej organizacji) oraz CK radcy sądu krajowego – Franciszka Ksawerego Homme, także działacza społecznego w naszym mieście. Tego typu nagrobki są na andrychowskim cmentarzu rzadkością. Nagrobek dr Malca powrócił odrestaurowany w 2013r. na andrychowski cmentarz  Nagrobek  Hommego został odrestaurowany rok później.
W 2015r. odnowiony został nagrobek Marcelego Beranka, pochowanego wraz z rodziną. Radnego, wiceburmistrza, działacza OSP oraz innych dawnych stowarzyszeń. Na cmentarzu komunalnym porządkowali groby uczniowie ZS nr 1 w Andrychowie – klasy 1a oraz 2a Technikum Mechanicnego wraz ze swoimi opiekunami: mgr Stanisławą Bizoń, mgr Markiem Rusinkiem oraz mgr Olgierdem Morawskim.
W działaniach organizacyjnych wsparła nas w tym roku firma Pana Jacka Pawlaka – LOBO-Graf.
TMA przygotowało także wznowienie SPACEROWNIKA po cmentarzu komunalnym w Andrychowie – szlakiem zapomnianych osobistości…. Był on rozdawany osobom zainteresowanym w dniu kwest – 1 listopada przy bramie 1 i głównej. 
W br. zostały przeprowadzone również prace konserwatorskie na  Pomniku Nieznanego Żołnierza. Dwie płyty z tego nagrobka pierwotnie były ulokowane w Kaplicy Św. Floriana przy Rynku. Podczas II wojny światowej zdemontowane i uratowane przed zniszczeniem przez grabarza Grządziela. Odbywało się to z narażeniem życia całej Jego rodziny. Po wojnie wmurowane w tzw. Pomnik Nieznanego Żołnierza. Na płytach widnieją nazwiska Andrychowian i okolicznych mieszkańców, którzy ronili Ojczyzny podczas I wojny światowej.
Wszystkie zaprezentowane prace są możliwe tylko dzięki hojności mieszkańców odwiedzających groby swoich bliskich w dniu 1 listopada na cmentarzu komunalnym.