VI Międzyszkolny Turniej Gry Ekonomicznej „Chłopska Szkoła Biznesu”
o „Puchar Drelicharza z Andrychowa”
Organizatorem VI Międzyszkolnego Turnieju Gry Ekonomicznej „Chłopska Szkoła Biznesu” o „Puchar Drelicharza z Andrychowa” było Towarzystwo Miłośników Andrychowa. Rozgrywki przeprowadzone zostały w dniu 19 listopada 2015 roku w Zespole Szkół Nr 1 im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego – jako współorganizatora.
VI Turniej zorganizowany został w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów w 2015 roku. TMA dostało dotację na jego organizację w ramach zadania – Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie: „Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów”.
Chłopska Szkoła Biznesu to ekonomiczna gra planszowa powstała w oparciu o projekt edukacyjny pod tym samym tytułem, realizowany przez MIK we współpracy z Towarzystwem Miłośników Andrychowa w ramach programu „Muzeobranie”, mającego na celu m.in. rozwój oferty małopolskich muzeów.
Turniej wpisywał się w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, którego koordynatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Turniej ten został wzbogacony o dodatek „Chłopska Ekonomia Społeczna”, która w czasie rozgrywek turniejowych wprowadza uczestników w tematykę ekonomii społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
W Turnieju wzięły udział następujące szkoły: z Andrychowa – Gimnazjum nr 1, oraz Gimnazjum nr 2, Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 2, Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół ZDZ; Gimnazjum z Inwałdu, Roczyn, Sułkowic-Łęgu, Sułkowic-Bolęciny, Targanic, Zagórnika, Rzyk i Gimnazjum nr 1 z Wieprza; z Krakowa – Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 oraz Zespół Szkół z Dąbrowicy. W sumie 16 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 64 uczniów z każdej szkoły po 2 drużyny 2-osobowe.
Każdy z uczestników Turnieju otrzymał dyplom za uczestnictwo w rozgrywkach z logo Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
W kategorii szkół gimnazjalnych
I miejsce i tytuł – PRZEDSIĘBORCY SPOŁECZNEGO
Gimnazjum – Roczyny – dla drużyny: Jakub Kinal i Jan Wanio
II miejsce i tytuł – SZLACHETNEGO FUNDATORA
Gimnazjum Nr 1 – Wieprz – dla drużyny: Jakub Czechowski i Konrad Kobielus
III miejsce tytuł – LOKALNEGO DARCZYŃCY
Gimnazjum Nr 2 – Andrychów – dla drużyny: Katarzyna Talaga i Kacper Swakoń
IV miejsce i tytuł – SPONSORA STRATEGICZNEGO
Gimnazjum – Sułkowice – Belęcina – dla drużyny: Sandra Chmiel i Natalia Górska
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce i tytuł – PRZEDSIĘBORCY SPOŁECZNEGO
Zespół Szkół Nr 2 Andrychów – dla drużyny: Michał Świątek i Michał Kudłacik
II miejsce i tytuł – SZLACHETNEGO FUNDATORA
Zespół Szkół – Dąbrowica – dla drużyny: Szymon Biernat i Paweł Grandys
III miejsce tytuł – LOKALNEGO DARCZYŃCY
Zespół Szkół nr 1 Andrychów – dla drużyny: Karolina Soj i Jacek Jancarczyk
IV miejsce i tytuł – SPONSORA STRATEGICZNEGO
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 – Kraków – dla drużyny: Dominik Wyka i Krzysztof Woźniak
PUCHAR DRELICHARZA Z ANDRYCHOWA
otrzymała drużyna z Gimnazjum Nr 2 z Andrychowa w składzie: Katarzyna Talaga i Kacper Swakoń
DYPLOM HONOROWEGO SPOŁECZNIKA
otrzymała drużyna z Zespołu Szkół z Dąbrowicy w składzie: Szymon Biernat i Paweł Grandys
Nagrody zwycięzcom wręczyli: Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, Dyrektor ZS nr 1 Tomasz Bizoń i prezes TMA Jan Zieliński.
Zespół Szkół Nr 1 w Andrychowie otrzymał z rąk prezesa TMA szczególne wyróżnienie –
tytułHonorowego Członka Towarzystwa Miłośników Andrychowa.