REGULAMIN KONKURSU
„URODZINOWY TOTOLOTEK HISTORYCZNY”
Cele konkursu:
·       Poszerzenie wiadomości o regionie,
·       Przygotowanie do jubileuszu 250-lecia lokacji miasta Andrychowa.

1.    Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Andrychowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie.
2.    Termin: 28 listopada 2016 r. godz. 15:00.
3.    Miejsce: Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie (I piętro).
4.    Uczestnicy: osoby pełnoletnie. Zgłoszenia na konkurs przyjmowane będą do 25 listopada.
5.    Forma: zespoły dwuosobowe lub indywidualnie.
6.    Nagrody rzeczowe: I-III miejsce i wyróżnienie.
7.    Dodatkowe informacje:
33-875-25-52 (Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie – czytelnia)
604-210-949 (Towarzystwo Miłośników Andrychowa)