Archiwizacja Części Zasobu TMA- etap 1

Zadanie „Archiwizacja Części Zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa – Etap I” zostało sfinansowane w 70,77 % ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017” organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. […]