Towarzystwo Miłośników Andrychowa zawiązane zostało 15 maja 1976 r., za główny cel stawiając sobie „organizowanie i popieranie wszelkich zamierzeń i prac związanych z historią oraz ochroną i rozwojem kulturalnych i gospodarczych wartości miasta Andrychowa”. Organizacja zrzeszała niespełna trzy dziesiątki członków, do pierwszego zarządu wybrani zostali: dr Jan Stworzewicz jako prezes, Maria Biel – sekretarz i Antoni Buda – skarbnik. Do ważniejszych osiągnięć pierwszego okresu działalności Towarzystwa trzeba zaliczyć powołanie cyklu spotkań pod nazwą Andrychowskie Wieczory przy Świecach, ukazujących szerzej nieznane fakty z dziejów Andrychowa i prezentujących ciekawych ludzi mieszkających w mieście nad Wieprzówką bądź z niego się wywodzących.

Kolejne zarządy – pod przewodnictwem Stanisława Malinki, dr. Jacka Matlaka, Aleksandra Nideckiego i Stanisławy Seczyńskiej-Nadajczyk z różnym powodzeniem kontynuowały statutową działalność. Najbardziej zapaleni działacze, z reguły starsi wiekiem, powoli odchodzili z ziemskiego padołu, młodzież – z małymi wyjątkami – nie garnęła się zbytnio do grzebania w przeszłości. A jednak z każdym rokiem pojawiały się nowe ciekawe inicjatywy: zrekonstruowano słynną Stankową Studnię, czyli ujęcie źródlanej wody pod Pańską Górą, zainicjowano październikowe obchody „urodzin miasta” w kolejne rocznice nadania Andrychowowi praw miejskich, z dużą pomocą władz samorządowych otwarto Izbę Regionalną Ziemi Andrychowskiej, wzorem innych miast rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na renowację zabytkowych pomników cmentarnych. Niezależnie od tych głośnych poczynań, nie zaniedbywano „pracy u podstaw”, jak spotkania, wystawy, konkursy wiedzy o mieście, gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych. Ostatnio ogromną popularnością cieszą się tematyczne warsztaty dla uczniów wszelkiego typu szkół, a nawet dla przedszkolaków! Izba Regionalna z powodzeniem włącza się w akcje ogólnopolskie: Muzeobranie, Noc Muzeów… Wprowadzenie stałych dni i godzin zwiedzania, znacznie przyczyniło się do rozpropagowania samej Izby, jak i całego TMA, któremu od 2019 roku prezesuje Andrzej Janus.

 Pole do działania jest szerokie, dobrych pomysłów nie brakuje, współcześni andrychowianie najbardziej są zainteresowani przyszłością – co w pełni zrozumiałe! – ale coraz większym szacunkiem darzą też przeszłość, w pełni rozumiejąc, że jedno ma ścisły związek z drugim. Każdy nowy pomysł, każdy rodzaj finansowego wsparcie są dla TMA niezwykle cenne, ale równie ważna jest życzliwość.”
Z folderu do wystawy „Andrychów na szklanych płytkach zachowany… fotografie Alojzego Stuglika z lat międzywojennych”

W 2012 roku Towarzystwo Miłośników Andrychowa otrzymało prestiżowy  tytuł „Zasłużony dla Gminy Andrychów” nadany przez Radę Miejską w Andrychowie. Więcej o wydarzeniu  pod linkiem.