A. Fryś, „Sztandar dla 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty „ludowego” Wojska Polskiego. Mało znane wydarzenie w powojennym Andrychowie”

Zachęcamy do lektury artykułu autorstwa Andrzeja Frysia pt. Sztandar dla 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty „ludowego” Wojska Polskiego. Mało znane wydarzenie w powojennym Andrychowie, który ukazał się w 22. numerze „Wadovian. Przeglądu historyczno-kulturalnego” (rok 2019). Publikacja dostępna jest pod linkiem: http://wadoviana.eu/wp-content/uploads/2020/03/Sztandar_dla_6_DP_Andrychow.pdf

250 lat temu….

250 lat temu, 24. 10. 1767 r. w kancelarii królewskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego wystawiono dokument, który umożliwił właścicielowi majątku andrychowskiego, kasztelanowi bieckiemu Stanisławowi Ankwiczowi założenie w tychże dobrach miasta. Choć Andrychów był jednym z ostatnich ośrodków miejskich założonych w przedrozbiorowej […]