Od momentu powstania Izby Regionalnej Towarzystwo Miłośników Andrychowa zorganizowało następujące wystawy:

2005 „Dwa wieki garncarstwa w Andrychowie” (wystawa z cyklu „Moja Mała Ojczyzna”, zorganizowana przy wsparciu UM w Andrychowie),

2006 – „Dzieje tkactwa na Ziemi Andrychowskiej od XVIII wieku po dzień dzisiejszy” (wystawa z cyklu „Moja Mała Ojczyzna”, zorganizowana przy wsparciu UM w Andrychowie),

– „Sztuka zza krat – wolni inaczej”,

– „Florianowi Rycerze”,

2007 – „Plackorze Ziemi Andrychowskiej dawniej i dziś” (wystawa z cyklu „Moja Mała Ojczyzna”, zorganizowana przy wsparciu UM w Andrychowie),

2008 – „Andrychowskie tradycje rzemieślnicze cz. I: W gronie siła. O współpracy między rzemieślnikami w ośrodku andrychowskim” (wystawa z cyklu „Moja Mała Ojczyzna”, zorganizowana przy wsparciu UM w Andrychowie),

2009 – „Andrychowskie tradycje rzemieślnicze cz. II: Usługi i zasługi. Tak krawiec kraje jak mu materyji staje” (wystawa z cyklu „Moja Mała Ojczyzna”, zorganizowana przy wsparciu UM w Andrychowie),

– wystawa z okazji 70-lecia napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę,

– „Za drutami” – wystawa reprodukcji obrazów mjr. Rudolfa Fryszowskiego,

2010 – „Tradycje ruchu spółdzielczego w Gminach Andrychów i Wieprz” (wystawa z cyklu „Moja Mała Ojczyzna”, zorganizowana przy wsparciu UM w Andrychowie),

– „Historia w trzech odsłonach – Pamiątki andrychowskiej Solidarności”,

2011 – „Andrychów na szklanych płytkach zachowany – fotografie Alojzego Stuglika z lat międzywojennych” (wystawa z cyklu „Moja Mała Ojczyzna”, zorganizowana przy wsparciu UM w Andrychowie),

– wystawa z okazji 66. rocznicy „wyzwolenia” Andrychowa spod okupacji hitlerowskiej i wręczenia sztandaru 6. Pomorskiej Dywizji Piechoty,

2012 – „3x Wieprzówka”, czyli studium przypadku lokalnej rzeki (wystawa z cyklu „Moja Mała Ojczyzna”, współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie),

2013 – „Kapliczki i krzyże przydrożne Andrychowszczyzny” (wystawa z cyklu „Moja Mała Ojczyzna”, zorganizowana przy wsparciu UM w Andrychowie),

– wystawa obrazów Kazimierza Jończego,

2014 – „Żołnierze – synowie Ziemi Andrychowskiej uczestniczący w bitwie o Monte Cassino” (wystawa z cyklu „Moja Mała Ojczyzna”, zorganizowana przy wsparciu UM w Andrychowie),

          – „Miasto po przejściach – śladami kultury żydowskiej w Andrychowie” (wystawa z cyklu „Moja

Mała Ojczyzna”, zorganizowana przy wsparciu UM w Andrychowie),

2015 – „Miejsca pamięci w Gminie Andrychów”,

2016 – „40 – lecie TMA” (finansowane ze środków UM w Andrychowie),

          – „Ogród dziwny. Drzewa w miniaturach średniowiecznych”,

2017 – wystawa towarzysząca konkursowi plastycznemu „Lubię to miejsce – Znam swoje korzenie”(finansowana ze środków UM w Andrychowie),

          – wystawa okazji 250-lecia lokacji miasta połączona z wystawą UTW „Andrychowskie ślady”,

2018 – „Drogi mieszkańców ziemi andrychowskiej do uzyskania niepodległości” (finansowane ze środków UM w Andrychowie).