Kwesta

      Towarzystwo Miłośników Andrychowa wraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego organizuje na cmentarzu komunalnym kwesty od 2001 roku. Zebrane pieniądze przeznaczane są na renowacje zabytkowych nagrobków.  Poniżej klikając dany link, mogą zapoznać się Państwo z informacjami szczegółowymi dotyczącymi zbiórek pieniędzy oraz […]