Aktualnie Izba Regionalna Ziemi Andrychowskiej zajmuje 6 sal wystawowych, w których można oglądać eksponaty ukazujące historię rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Są to: Kuchnia (miejsce stałej ekspozycji i okazjonalnych spotkań), Sala Szkolnictwa i OświatySala HistorycznaI Sala Rzemiosł (garncarstwa, szewstwa i krawiectwa), Sala Rzemiosła TkackiegoII Sala Rzemiosł (kowalskiego, rymarskiego, kołodziejskiego, stolarskiego oraz wystawa eksponatów „Wyszło z użycia za naszego życia”), hol (miejsce prezentacji obrazów i zdjęć starego Andrychowa oraz innych pamiątek). W holu znajdują się również prace twórców nieprofesjonalnych z Grupy „My”, przekazane w 2004 r. przez Miejski Dom Kultury (pozostałość istniejącej tam „Galerii nad schodami”).

Poniżej prezentujemy fotografie przedstawiające poszczególne sale wystawiennicze Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej

Kuchnia

Sala historyczna

Sala Oświaty

Sala rzemiosł I

Sala rzemiosł II

Sala rzemiosła tkackiego