Inwentaryzacja i …szewstwo

Towarzystwo Miłośników Andrychowa otrzymało dotację w ramach programu „EtnoPolska 2020” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury na inwentaryzację eksponatów znajdujących się w Izbie Regionalnej.  Do października 2020 r. sześcioosobowy zespół przeprowadzi inwentaryzację co najmniej 800. eksponatów przechowywanych w Izbie Regionalnej. Na […]

O znakowaniu słów kilka….

Przypominamy, że Towarzystwo Miłośników Andrychowa otrzymało dotację w ramach programu „EtnoPolska 2020” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury na inwentaryzację eksponatów znajdujących się w Izbie Regionalnej.  Do października 2020 r. kilkuosobowy zespół przeprowadzi inwentaryzację co najmniej 800. eksponatów przechowywanych w Izbie […]