Pod koniec lat osiemdziesiątych restrukturyzujące się andrychowskie zakłady pracy zaczęły likwidować przyfabryczne izby pamięci – trzeba było podjąć szybkie działania, aby pamiątki związane z dziejami naszego regionu nie uległy zniszczeniu. Rozpoczęto poszukiwania stałego lokum dla samego Towarzystwa, zarazem służącego do ekspozycji muzealnych. Wreszcie 10 listopada 1993r. władze samorządowe miasta przyznały Towarzystwu pomieszczenia w zachodnim skrzydle pałacu Bobrowskich – i tak narodziła się Izba Regionalna TMA, a Towarzystwo uzyskało siedzibę  z adresem. Wystrój, plansze, napisy opracował i wykonał Aleksander Toma – pierwszy kustosz Izby. Początek zbiorów stanowiły znikome pozostałości eksponatów z dawnego muzeum, otwartego w 1967r. z okazji 200-lecia nadania Andrychowowi praw miejskich. Mieściło się ono na piętrze kamienicy dawnego sądu grodzkiego i działało krótko, bowiem wkrótce budynek został przeznaczony na siedzibę Komendy Miejskiej Policji. Zbiory, kilkakrotnie przenoszone z miejsca na miejsce, w dużej mierze uległy rozproszeniu bądź zniszczeniu. Zdecydowana większość tego, co obecnie można oglądać w Izbie, zawdzięczamy bezinteresownej ofiarności mieszkańców Gminy Andrychów, którzy przekazują przedmioty i dokumenty stanowiące ogromną wartość historyczną i pamiątkarską. Również członkowie TMA zdobywają wartościowe eksponaty, nierzadko kupując za własne pieniądze. Każda osoba, która ofiaruje coś do zbiorów, wpisywana jest do Księgi Darczyńców, a przedmiot rejestrowany jest w muzealnym inwentarzu. Prowadzenie Izby Regionalnej jest dla Towarzystwa jednym z ważniejszych przedsięwzięć.

Początkowo Izba dysponowała dwoma pomieszczeniami wystawienniczymi. Trudno było w nich eksponować powiększającą się kolekcję. Na szczęście w kolejnych latach powierzchnia wystawiennicza znacznie się powiększyła. W 2000r. dysponowano już 5 pomieszczeniami, w których zorganizowano: Salę Historyczną, Salę Przemysłu Włókienniczego (zdj. poniżej), Salę Przemysłu Metalowego, Salę Kultury i Rzemiosła oraz salę wystawową Galerii „Pasja” (działającej w latach 1999-2005).

W roku 2005 TMA podpisało umowę z Zakładem Karnym w Wadowicach, na podstawie której wytypowani więźniowie w ramach resocjalizacji przeprowadzili nieodpłatnie remont kilku sal Izby. W tym też roku wyremontowali dwie sale (dawny magazyn żywności oraz kuchnię) przekazane Towarzystwu przez władze miejskie. W czasie prac odkryto dawne przejście z istniejącej już Sali Historycznej do dawnego magazynu żywności przedszkola nr 1. W styczniu 2006r. nastąpiło uroczyste otwarcie odnowionej Sali Oświaty i zrekonstruowanej Kuchni. Podczas remontu kolejnej sali z pomocą przyszła dyrekcja Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Andrychowie, delegując instruktora nauki zawodu oraz uczniów I i II klasy szkoły zawodowej w zawodzie murarz-tynkarz. Rozebrali oni sztucznie postawioną ścianę w największym pomieszczeniu Izby, przywracając w ten sposób pierwotny wygląd pomieszczeń pałacowych. Dalsze prace dokończyli już więźniowie przy okazji usuwając drzwi w korytarzu, dzięki czemu powstała dodatkowa przestrzeń wystawiennicza. W 2007r. wykonali również pomysłowe regały, postumenty i gabloty do „kącików”, w których znajdują się eksponaty związane z rzemiosłem: szewskim, krawieckim, stolarskim, kowalskim i kołodziejskim. Pomalowali okna w pomieszczeniach zajmowanych przez Izbę. W trakcie prowadzenia tychże remontów szczególnie zaangażowali się członkowie TMA: Stanisława Seczyńska-Nadajczyk, Maria Pytel-Skrzypiec, Tadeusz Mikołajko i Józef Misiek.

Aktualnie Izba zajmuje 6 sal wystawowych, w których można oglądać eksponaty ukazujące historię rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Są to: Kuchnia (miejsce stałej ekspozycji i okazjonalnych spotkań), Sala Szkolnictwa i Oświaty, Sala Historyczna, I Sala Rzemiosł (garncarstwa, szewstwa i krawiectwa), Sala Rzemiosła Tkackiego, II Sala Rzemiosł (kowalskiego, rymarskiego, kołodziejskiego, stolarskiego oraz wystawa eksponatów „Wyszło z użycia za naszego życia”), hol (miejsce prezentacji obrazów i zdjęć starego Andrychowa oraz innych pamiątek). W holu znajdują się również prace twórców nieprofesjonalnych z Grupy „My”, przekazane w 2004r. przez Miejski Dom Kultury (pozostałość istniejącej tam „Galerii nad schodami”).

-Dyrlaga J., Izba ocalałych pamiątek, „Nowiny Andrychowskie”, 1993, nr 12, s. 1, 3.

-Księga ofiarodawców TMA, 1993.

-Księga pamiątkowa TMA, 1993.

Pomiędzy przeszłością a przyszłością. 40 lat działalności Towarzystwa Miłośników Andrychowa, red. Maria Biel-Pająkowa, Andrychów 2016, s. 8-12.