Sprawozdania

Szanowni Państwo,poniżej prezentujemy sprawozdania Towarzystwa Miłośników Andrychowa (dostepne po kliknięciu w dany link) 1. Sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Andrychowa za 2001 rok 2. Sprawozdanie TMA za okres od 27-go maja 2001 do 31-go maja 2002 roku 3. Sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Andrychowa w Andrychowie za […]

Sprawozdanie z działalności TMA za 2010 rok

Towarzystwo Miłośników Andrychowa istnieje od 1976 roku. Jego działalność to wspieranie i organizowanie różnorodnych działań związanych z dziedzictwem kulturowym andrychowszczyzny. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć TMA jest prowadzenie Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej. Wszystko co w niej zgromadzono i można oglądać powstało […]