Niezmiernie miło nam poinformować, że Towarzystwo Miłośników Andrychowa otrzymało dotację w ramach programu „EtnoPolska 2020” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury na inwentaryzację eksponatów znajdujących się w Izbie Regionalnej. Spośród 1264 złożonych wniosków wyłoniono 293 beneficjentów, TMA znalazło się w tym zestawieniu na wysokiej, piątej lokacie. Wysokość dotacji wynosi 50 000,00 zł.

Zgodnie z założeniami wniosku „Inwentaryzacja zasobu Izby Regionalnej Ziemi Andrychowskiej”, w okresie marzec – październik 2020 r. kilkuosobowy zespół przeprowadził inwentaryzację eksponatów przechowywanych w Izbie Regionalnej, polegający na szczegółowym opisaniu muzealiów pod kątem merytorycznym, nadaniu im numerów ewidencyjnych, dokonaniu niezbędnych pomiarów, wykonaniu fotografii oraz wprowadzeniu danych do Systemu Muzealnego MONA, z którego Towarzystwo Miłośników Andrychowa korzysta dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Andrychowa.

Podczas żmudnej pracy, niezbędnej dla dalszego funkcjonowania Izby Regionalnej opracowaliśmy 893 eksponaty. Znacznie pogłebiliśmy naszą wiedzę na temat eksponatów z Izby, wśród których znajduje się wiele prawdziwych perełek.

ZAPRASZAMY do zapoznania się z aktualnymi informacjami w sprawie Inwentaryzacji

Poniżej zamieszczamy Inwentarze i Indeksy. Zapraszamy do zapoznawania się zrezulatatem naszej pracy.

Załączniki