dla grup zorganizowanych szkoły podstawowej

Dni warsztatowe – środa, czwartek lub termin do ustalenia

czas trwania od 45 min-60 min ,od godz. 8.00

  • Ginące rzemiosła (garncarz, kołodziej, rymarz, kowal, bednarz, kominiarz itd.),-zapoznanie się z narzędziami i wytworami, podjęcie próby wykonania elementów z różnych materiałów
  •  Jak to ze lnem było-warsztaty tkackie- jak utkano płótno
  • Abecadło z chlebem -Od ziarenka do bochenka
  • Czarodziejska glina –tradycje garncarskie
  • Moje miasto, moja gmina– spacer po banerach  podłogowych –planach  miasta i gminy z zagadkami historycznymi i turystycznymi i innymi atrakcjami
  • Polska –różne gry  planszowe
  • Zwiedzanie Izby  ze zgadywankami