Udało się nam wydać folder z okazji 40-lecia TMA. Publikacja współfinansowana jest ze środków Gminy Andrychów. Do wglądu na razie w Izbie Regionalnej TMA. Po oficjalnych uroczystościach jubileuszowych 21 października b.r. w pozostałych instytucjach, szkołach Gminy Andrychów.