Projekt „Archiwizacja części zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Etap 2”

współfinansowany jest przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w ramach programu „Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II”.

 
 

Poniżej prezentujemy garść fotografii archiwizowanych materiałów:

fot. R. Pazdur