NOC MUZEÓW w Andrychowie 18 maja 2024 – na świeżym powietrzu.

Jarmark staroci 8.00-13.00 Plac Mickiewicza

Spacer „Szlakiem dawnych pocztówek”

– Samodzielna wędrówka, poszukiwanie miejsc przedstawionych na dawnych pocztówkach i wykonywanie fotografii

– Miejsca odbioru zadań 18.05.2024

10.00- 12.00 Plac Mickiewicza stoisko na jarmarku oznaczone TMA

12.00-14.00 Punkt Informacji Turystycznej, Rynek 14 (obok Urzędu Miasta), tylko w sobotę 18 maja 2024.

Na stronie tmandrychow.pl

– Wykonane zdjęcia (8 sztuk) należy wysyłać na adres tma.andrychow@gmail.com do dnia 8 czerwca włącznie

– Odbiór upominków (publikacje TMA) w Punkcie Informacji Turystycznej w dniach 13-15 czerwca 2024

– Dla grup szkolnych informacja u dyrektorów placówek.

ZAPRASZAMY!