31 grudnia 2019 r. zakończyliśmy trzeci etap projektu archiwizacyjnego. Zadanie „Archiwizacja Części Zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa – Etap III” sfinansowano w 75,58% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2019” organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Z wynikami naszej pracy można zapoznać się w zakładce Inwentarze i Indeksy Tymczasem zapraszamy na kolejną porcje fotografii..

fot. D. Rusin, R. Pazdur